Termin 10    ERL    Fråga 1601

Du träffar en 11-årig kille med överviktsproblematik. På tillväxtkurvan ser du att längden under den period där vikten har ökat har varit opåverkad. Vilka två endokrina tillstånd bör du misstänka?

Obesitas är ett komplext tillstånd där såväl endogena som exogena faktorer kan spela avgörande roller. Hans tillstånd skulle kunna förklaras av antingen hypotyreos, eller Cushings sjukdom (hyperkortisolism).

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in