Termin 10    ERL    Fråga 1597

Vaginal prolaps kan indelas i 4 stadier, där stadium 0 = inget framfall. Vilket stadium har man om framfallet når till 1 cm innanför hymen?

Storleken av prolapsen graderas efter Pelvic Organ Prolapse quantification systemet (POP-Q), ett internationellt standardiseringssystem där utgångspunkten är hymen. Prolapsen indelas i 5 stadier:
Stadium 0 = inget framfall
Stadium I = framfallet når till 1 cm innanför hymen
Stadium II = framfallet når till 1 cm utanför hymen
Stadium III = framfallet är > 1 cm utan hymen, men vaginalväggen är inte full everterad
Stadium IV = framfallet är fullständig everterad (= total prolaps)

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in