Termin 10    ERL    Fråga 1594

Tore är 7 år och är på en rutinundersökning. Hans POX är u.a. Vad innebär POX u.a. hos ett barn?

POX u.a. innebär att saturationen är > 95 % i höger hand och fot samt att skillnaden mellan saturationen i hand och fot är < 4 %-enheter. Avvikande värde är saturation < 95 % i hand eller fot eller en skillnad på > 4 %-enheter mellan hand och fot.

Syremättnaden i blodet mäts i både höger hand och valfri fot för att få ett värde på både pre- och postduktal saturation.

Pre- och postduktal POX

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in