Termin 10    ERL    Fråga 1593

En kvinna i aktiv förlossning har värksvaghet, och cervixstatus är samma sedan 3 timmar. Vilken blir din ordination?

Din ordination blir oxytocindropp, som är värkstimulerande. Indikation för oxytocindropp är både primär och sekundär värksvaghet. Oxytocin kan även användas vid inledning av förlossning vid överburenhet (> 42 veckor).

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in