Termin 10    ERL    Fråga 1592

Vid vilken ålder ska ett barn kunna prata i 2-ordsmeningar?

Ett barn ska kunna prata i 2-ordsmeningar vid 24 månader. Andra viktiga åldrar i ett barns tidiga utveckling är:
* Kunna följa ett föremål med blicken - 4 månader
* Kunna gå utan stöd - 18 månader

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in