Termin 10    IBI    Fråga 1588

Vad av följande är en god behandling mot tidig syfilis?

Syfilis orsakas av spiroketen Treponema pallidum. Tidig syfilis behandlas i första hand med Tardocillin (Bensylpenicillin/pcG), 2,4 milj. enheter i.m. x 1. Vid penicillinallergi ges Doxycyklin 100 mg x 2 i 14 dagar.

Uppföljning sker med kontroll av RPR (rapid plasma regain) i upp till 1 års tid (förväntas bli låg eller negativ).

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in