Termin 10    ERL    Fråga 1586

Vid vilket glukosvärde räknas en nyfödd bebis som hypoglykem?

En nyfödd bebis räknas som hypoglykem om p-glukos understiger 2,6.

Riskfaktorer för hypoglykemi är SGA, LGA, diabetes hos modern, hypotermi, infektion, prematuritet, metabol sjukdom och asfyxi.

Symptom på hypoglykemi är sprittighet, minskad tonus, hypotermi, minskad sugförmåga, irritabilitet, blekhet, trötthet, bradykardi och apné.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in