Termin 10    IBI    Fråga 1584

Vad av följande är INTE en virulensfaktor hos E. coli?

Sporbildning finns bara hos ett fåtal grampositiva bakterier (t.ex. Clostridium), och inte hos E. coli som är gramnegativ. E. coli har bland annat följande virulensfaktorer:
* Adhesionsfaktorer (adhesiner, p-fimbrier, typ 1-fimbrier)
* O-antigen (LPS)
* K-antigen (kapsel); hämmar fagocytos
* Hemolysin; kan ge njurskador
* Allmänt membranförstörande exotoxiner
* Sideroforer

E. colis virulensfaktorer

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in