Termin 10    ERL    Fråga 1583

Vilket av nedanstående läkemedel har nedsatt sexuell lust eller funktion som en vanlig biverkan?

Citalopram (SSRI) har en negativ påverkan på lust, lubrikation/erektion och orgasm/utlösning. För att kringgå detta kan man antingen byta till Escitalopram som har minst sexuella biverkningar av alla SSRI, eller upphöra med Citalopram under ett par dagar - så kallad "drug holiday". Man skulle också kunna byta till, alternativt lägga till, Mirtazapin, Buspiron eller Bupropion.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in