Termin 10    IBI    Fråga 1580

Med hur många millimeters marginal ska ett melanoma in situ excideras?

Ett melanoma in situ excideras med minst 5 mm marginal i hudplanet och djupt ned i subcutis.

Invasiva melanom excideras med en marginal som beror på tjockleken enligt Breslow. Excision på djupet sker ned till fascian.

Excisionsmarginaler för maligna melanom, beroende på tjocklek enligt Breslow

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in