Termin 10    IBI    Fråga 1576

Vilken är grundstenen i den icke-farmakologiska behandlingen av ankyloserande spondylit?

Vid ankyloserande spondylit (AS) är träning mycket viktigt, således ska remiss till fysioterapeut skickas. Målet bör vara 30 minuter träning per dag, 5 dagar i veckan. Vattengymnastik är ett exempel på en bra träningsform vid AS.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in