Termin 10    IBI    Fråga 1575

Vilken HLA-typ är starkast kopplad till ankyloserande spondylit?

Variation i gener som kodar för HLA klass I-molekyler associerar med flera manifestationer vid ankyloserande spondylit även om de underliggande mekanismerna ännu inte är helt klarlagda. HLA-B27 är starkast kopplad till ankyloserande spondylit.

Förekomsten i Sverige är 15-20% med en nord-sydlig gradient (högre i Norrland).

HLA-B27

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in