Termin 10    IBI    Fråga 1574

Vilket inflammatoriskt sjukdomstillstånd är INTE associerat med spondylartriter?

Spondylartrit är en paraplyterm för sjukdomar som är mer eller mindre starkt associerade med HLA-B27. Inflammatoriska sjukdomstillstånd som ofta är associerade till spondylartriter är hudpsoriasis, inflammatorisk tarmsjukdom samt irit/uveit.

Multipel skleros har ingen tydlig koppling till spondylartriter.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in