Termin 10    IBI    Fråga 1570

En patient med endokardit sätts in på tobramycin. Vilken grupp av antibiotika tillhör tobramycin/Nebcina®?

Tobramycin tillhör gruppen aminoglykosider som verkar genom att hämma bakteriens proteinsyntes (30S-inhibitorer). De har en snabb baktericid effekt men saknar effekt i anaerob miljö och på anaeroba bakterier.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in