Termin 10    IBI    Fråga 1569

Vad stämmer gällande gramnegativa respektive grampositiva bakterier?

Gramnegativa bakterier har en tunn cellvägg och yttre cellmembran, som färgas rosa/röda vid gramfärgning. Cellväggen består av LPS och liten del peptidoglykan.

Grampositiva bakterier har en tjockare cellvägg bestående av flera skikt peptidoglykan men saknar LPS. De färgas blåa/lila vid gramfärgning.

Grampositiv vs gramnegativ:

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in