Termin 10    IBI    Fråga 1568

Du tar en lumbalpunktion på en patient med en misstänkt infektion i CNS. Nivån av polynukleära celler är kraftigt förhöjd medan nivån av mononukleära celler bara är lite förhöjd. Vilken etiologi ska misstänkas?

Vid bakteriell infektion ses en kraftig ökning av polynukleära leukocyter i CNS, medan en mononukleär cellökning främst ses vid en viral infektion (men också vid kroniska infektioner som tuberkulos). Därför skall man misstänka att patienten fått en bakteriell infektion.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in