Termin 10    IBI    Fråga 1567

Meningit och encefalit innebär en inflammation i hjärnhinnorna respektive hjärnan. Vilket symtom är typiskt för meningit, men ses oftast inte vid encefalit?

Nackstyvhet ses främst vid meningit och inte encefalit. Resterande symtom är typiska för båda tillstånden. Vid encefalit kan även motoriska svårigheter, talsvårigheter och kramper ses.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in