Termin 10    IBI    Fråga 1566

Barn med atopisk dermatit har en ökad risk för vissa infektioner, vilken av följande är INTE en vanlig sådan?

Vattkoppor (Varicella-zostervirus) smittar via luft och är inte en vanlig infektion kopplad till atopisk dermatit/apopiskt eksem, som försvagar huden och gör att flera virus och bakterier lättare kan infektera värden.

Atopisk dermatit

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in