Termin 10    IBI    Fråga 1565

En 5 månaders gammal flicka söker med utslag på båda kinderna som bedöms vara atopisk dermatit, vilken anamnestisk fråga är viktig för att stödja diagnosen?

Atopisk dermatit, eller atopiskt eksem, är en vanlig hudsjukdom och runt 20 % av alla barn i Sverige är drabbade. Orsaken är immunmedierad, och genetiska faktorer spelar en stor roll, därför är det viktigt att fråga om det finns allergier eller atopi i familjen.

Atopisk dermatit

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in