Termin 10    IBI    Fråga 1564

En patient söker för en hudförändring som bedöms vara en seborroisk keratos. Hur behandlas dessa normalt sett?

Seborroisk keratos, eller mjällvårta, är en helt benign hudförändring och kräver normalt ingen behandling (undantaget om de påverkar kroppsfunktion, t.ex. om de sitter på ögonlocket). De är vanligt förekommande hos äldre. Önskar man av estetiska skäl att avlägsna en seborroisk keratos så kan man vända sig till privatkliniker.

Seborroisk keratos

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in