Termin 10    IBI    Fråga 1562

Vilken patogen kan påvisas genom mätning av galaktomannan i serum?

Galaktomannaner är polysackarider bestående av mannos och galaktos. De bygger upp cellväggen hos Aspergillus och detektion av galaktomannaner i serum är ett tecken på invasiv aspergillusinfektion.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in