Termin 10    ERL    Fråga 1559

Vilken sjukdom karaktäriseras av kromosomtalet 45,X0?

Kromosomtalet 45,X0 ses vid Turners syndrom. Tillståndet leder bl.a. till tidig tillväxthämning och avsaknad av pubertal tillväxtspurt. Går med en hypergonadotrop hypogonadism.

Klinefelters syndrom = XXY
Achondroplasi = Vanligaste formen av kortvuxenhet.
Kallmans syndrom = Sällsynt endokrin sjukdom.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in