Termin 10    ERL    Fråga 1557

Vilken graviditetsvecka markerar gränsen för absolut senaste abort?

Fram till vecka 18+0 är det helt fritt att göra abort i Sverige. Från och med v. 18+1 till och med vecka 21+6 krävs tillstånd från Socialstyrelsen. Från och med vecka 22+0 är aborter inte tillåtna, utom i extremt sällsynta fall.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in