Termin 10    ERL    Fråga 1555

Vid vätsketerapi till spädbarn under tre månaders ålder använder man ofta Rehydrex istället för RingerAcetat. Varför?

Rehydrex innehåller 2,5 % glukos vilket är att föredra till barn under 3 månaders ålder, vilka riskerar att bli hypoglykema vid glukosfattig vätskebehandling. Till varje liter Rehydrex ska man lägga till 15 ml Addex med 4 mmol natrium/ml. Om barnet innan vätsketerapin är hypoglykemt (glukos < 2,6 mmol/l) ges 2 ml glukos 100 mg/ml per kilo kroppsvikt.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in