Termin 10    ERL    Fråga 1551

Vilket av följande barn har INTE förkylningsastma?

Svenska Barnläkarföreningen (BLF) definierar astma hos barn som:
- 3 eller fler obstruktiva episoder om barnet är < 3 år
- 1 obstruktiv episod om barnet är < 3 år och andra tecken på allergisk sjukdom, såsom eksem eller födoämnesallergi, föreligger
- 1 obstruktiv episod om barnet är > 3 år

Johan är under 3 år, men har bara haft 2 obstruktiva episoder och har därmed inte astma.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in