Termin 10    ERL    Fråga 1550

Varför blir spädbarn ofta mer andningspåverkade än äldre barn och vuxna vid övre luftvägsinfektioner?

Spädbarn andas främst med näsan. De är inte helt beroende av tillförsel av luft via näsan, men föredrar detta. Vid övre luftvägsinfektion med svullna slemhinnor och mukus i näsan påverkas spädbarn mer än äldre barn och vuxna. De blir därmed andningspåverkade.

Små barn med övre luftvägsinfektion kan inte snyta sig. För att bli av med mukus kan man använda en nässug.

Nässug

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in