Termin 10    ERL    Fråga 1548

Kvinnlig infertilitet kan bero på för låg äggreserv. Hur förväntar man sig att nivån av FSH på cykeldag 3 är om äggreserven är låg?

Om en kvinna har svårt att få barn, eller är infertil, på grund av för låg äggreserv kommer FSH-nivåerna på cykeldag 3 att vara högre än hos en kvinna med god äggreserv. Detta då den infertila kvinnans kropp kommer att behöva tillverka mer FSH för att stimulera mognad och utveckling av folliklar i follikelfasen.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in