Termin 10    IBI    Fråga 1547

Vilken sjukdom, som vi idag är på god väg att utrota, yttrar sig med symptom som feber, muskelsmärta, paralys av extremiteter, blåspares och tarmatoni?

Symptom på infektion med polio inkluderar feber, intensiv muskelsmärta, extremitetsparalys, blåspares och tarmatoni.

Sjukdomen är på väg att utrotas, år 2020 registrerades endast 140 fall i världen. 84 av dessa var i Pakistan och 56 i Afghanistan.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in