Termin 10    ERL    Fråga 1544

Vad av följande ingår INTE när man räknar APGAR-poäng?

APGAR-poängen (efter pediatrikern Virginia Apgar) baseras på fostrets hjärtfrekvens, andning, färg, tonus och retbarhet. Poängen inom varje kategori varierar mellan 0 och 2. Lägsta poäng är således 0 och högsta är 10. Scoring enligt APGAR utförs när bebisen är 1, 5 och 10 minuter och är en värdefull metod för att avgöra om bebisen behöver hjälp med anpassningar till livet utanför uterus.

APGAR

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in