Termin 10    ERL    Fråga 1539

Hur beräknar man datum för förlossning enligt Naegeles regel?

Enligt Naegeles räknas förlossningens datum ut genom att man tar sista mensens 1:a dag + 7 dagar - 3 månader.

Neageles regel

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in