Termin 10    IBI    Fråga 1538

Mot vilket av följande proteiner bildar kroppen autoantikroppar vid sjukdomen pemfigus vulgaris?

Pemfigus vulgaris är en autoimmun blåsdermatos som uppkommer då kroppen bildar autoantikroppar mot desmoglein 3. Desmoglein 3 är beståndsdel i bl.a. adherence junctions i epidermis. Desmoglein 3 tillhör proteingruppen cadheriner, de är epiteliala cadheriner, s.k. E-cadheriner. Sjukdomen gör att epitelcellerna i huden förlorar bindningarna till varandra. Blåsor, som i många fall är mycket besvärande, uppstår. Tidigare ledde sjukdomen ofta till döden. Mortaliteten har dock minskat tack vare kortikosteroider och andra immunsupprimerande läkemedel.

Blåsor i munslemhinnan vid pemfigus vulgaris

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in