Termin 10    ERL    Fråga 1537

Vid vilken ålder anses det patologiskt om ett barn inte kan stå och gå?

Normalt kan ett barn stå och gå innan det uppnår en ålder av 18 månader. Om barnet inte utvecklat denna förmåga vid 18 månaders ålder är det ett patologiskt tecken.

Vissa barn kan stå och gå betydligt tidigare än så, redan från 8 månaders ålder.

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in