Termin 10    ERL    Fråga 1536

Vilket av följande test är centralt för diagnos av höftluxation hos spädbarn?

För att undersöka om höftluxation föreligger hos ett spädbarn utförs Ortolanis test.

Höftleden och knäleden flekteras till 90 grader. Höften abduceras sedan varsamt. Testet är positivt om femurhuvudet reduceras in i acetabulum. Ofta knäpper höften till när caput glider in i acetabulum. Denna knäppning kan antingen palperas eller auskulteras.

Testet utförs vanligen tillsammans med Barlows test.

Ortolanis test

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in