Termin 10    ERL    Fråga 1535

Vad av följande innebär att urinrörets utveckling avstannat, vilket leder till att det mynnar ut på fel ställe?

Hypospadi innebär kortfattat att urinrörets utveckling avstannat. Detta leder till att det mynnar ut på fel ställe. Ofta återfinns urinrörest mynning på penisskaftet eller i skrotum.

Olika typer av hypospadi

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in