Termin 10    IBI    Fråga 1534

Vad är Mb Bowen?

Mb Bowen är ett annat namn för skivepitelcancer in situ. Mb Bowen misstas lätt för atopisk dermatit eller psoriasis. Viktigt med utredning och remiss till dermatologen om minsta osäkerhet.

Bild på Mb Bowen

0%
0 av 108 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K10-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 108 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K10 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in