VF    Fråga 903

Vilket av följande är INTE exempel på plagiat?

Återanvändning av egen författad text räknas som plagiat om man inte källhänvisar. När man använder andra författares texter måste man omarbeta texten och skriva med egna ord samt parafrasera. Om man citerar ska detta framgå tydligt.

0%
0 av 38 rätt besvarade frågor

Öva på vetenskapligt förhållningsätt (VF) från samtliga terminer

Här har vi samlat 38 st flersvarsfrågor på temat vetenskapligt förhållningsätt från läkarprogrammets alla terminer. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in