VF    Fråga 254

Om du skulle göra en bred, men samtidigt relevant sökning på artiklar om matvanornas roll vid kroniska sjukdomar, vilken av följande formuleringar skulle fungera bäst i databasen PubMed?

NOT exkluderar vilket vi inte vill. OR säger att bara ett av värde räcker. AND säger att vi begär båda. "eating AND role AND chronic disease" skulle kunna vara rätt men låter ej "samtidigt relevant" som efterfrågas. Därför är "eating habits AND chronic disease" rätt som begär träffar innehållande båda fraserna.

0%
0 av 38 rätt besvarade frågor

Öva på vetenskapligt förhållningsätt (VF) från samtliga terminer

Här har vi samlat 38 st flersvarsfrågor på temat vetenskapligt förhållningsätt från läkarprogrammets alla terminer. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in