PU    Fråga 441

I Sverige finns en orsak som starkt toppar listan på vanligaste orsaker till slutenvård, vilken är det?

Majoriteten av dessa är relativt okomplicerade och patienten skrivs ut kort efter förlossningen. Kan tyckas lite speciellt att en just vanlig förlossning toppar listan, men det bör egentligen ses som ett positivt tecken.

0%
0 av 73 rätt besvarade frågor

Öva på Professionell utveckling (PU) från samtliga terminer

Här har vi samlat 73 st flersvarsfrågor på temat Professionell utveckling från läkarprogrammets alla terminer. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in