PU    Fråga 1734

Vilken av följande faktorer definieras som en av hälsans sociala bestämningsfaktorer?

Sociala bestämningsfaktorer för hälsa kan allmänt anses innefatta sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer för hälsan, där inkomst är en faktor. Resterande alternativ faller således ej under sociala bestämningsfaktorer.

0%
0 av 73 rätt besvarade frågor

Öva på Professionell utveckling (PU) från samtliga terminer

Här har vi samlat 73 st flersvarsfrågor på temat Professionell utveckling från läkarprogrammets alla terminer. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in