NSPR    Fråga 982

Vilket påstående gällande oligodendrocyter och Schwannceller är korrekt?

Oligodendrocyter och Schwannceller har som funktion att myelinisera axon. Oligodendrocyter i CNS och Schwannceller i PNS. Viktigt att känna till är också att medan Schwannceller bara tar ett segment så tar Oligodendrocyter flera.

Med den kunskapen ser vi att rätt svar är: Oligodendrocyten myeliniserar segment på flera axoner medan Schwanncellen myeliniserar ett segment på ett axon.

0%
0 av 291 rätt besvarade frågor

Öva på Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse (NSPR) från samtliga terminer

Här har vi samlat 291 st flersvarsfrågor på temat Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse från läkarprogrammets alla terminer. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in