NSPR    Fråga 918

L5-kotan stabiliseras av ett kraftigt ligament som löper mellan tvärutskottet på L4/L5 och crista iliaca - vad kallas detta ligament?

Ligamentet kalls helt enkelt lig. iliolumbale då det löper mellan os ilium och en/flera lumbalkotor.

0%
0 av 291 rätt besvarade frågor

Öva på Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse (NSPR) från samtliga terminer

Här har vi samlat 291 st flersvarsfrågor på temat Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse från läkarprogrammets alla terminer. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in