Termin 9    NSPR    Fråga 1529

Vid neurologiskt status inspekteras reaktion vid direkt och indirekt ljus i ögonen. Vilken reaktion påverkas av högersidigt avbrott i n. opticus?

Om höger sidas n. opticus är helt av och inte kan förmedla ljussignaler kommer varken högerögats direkta ljusreaktion eller vänsterögats indirekta ljusreaktion att fungera. Således: högersidig direkt + vänstersidig indirekt ljusreaktion försvinner.

Om man däremot lyser i vänsterögat kommer det blinda högerögats pupill och vänsterögats pupill att kontrahera.

Ljusreflexen

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in