Termin 9    NSPR    Fråga 1527

N. facialis innerverar ansiktets muskulatur, m. stapedius i mellanörat samt förmedlar smak från tungans två främre tredjedelar. Vad gör den mer?

N. facialis står för parasympatisk innervering av gll. submandibularis, sublingualis och lacrimalis, men innerverar även ansiktets muskulatur, m. stapedius i mellanörat samt förmedlar smak från tungans två främre tredjedelar.

Tuggmuskulaturen innerveras av n. trigeminus.
Pupillens sfinktermuskel innerveras av parasympatiska fiber i n. oculumotorius.
Trumhinnan innerveras sensoriskt av n. trigeminus.

Bra video för undersökning av n. facialis (främst riktad till K9): https://www.youtube.com/watch?v=M4kAQ6V6axs

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in