Termin 9    NSPR    Fråga 1525

Vad stämmer INTE överens med karaktären av en vanföreställning?

Vanföreställningar är felaktiga föreställningar som ej är korrigerbara genom fakta eller logik. De hävdas ihärdigt av patienten. De delas inte med andra utan endast patienten har dessa felaktiga uppfattningar.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in