Termin 9    NSPR    Fråga 1521

Hur skiljer sig social ångest mot generaliserat ångestsyndrom (GAD)?

Vid social fobi är man rädd för att göra bort sig, att skämmas och att bli granskad av andra. Vid GAD har man i stället en mer diffus och bred ångest och oro inför diverse situationer och patienten vet ofta inte varför denne har ångest.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in