Termin 9    NSPR    Fråga 1520

Vad stämmer INTE gällande emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)?

Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS), eller borderline, är en diagnos som oftast inte ställs före 18 års ålder p.g.a. att puberteten kan ge liknande övergående symtom. Man är impulsiv och uppvisar skadliga beteenden, har ofta självskadebeteende och suicidhandlingar. Det är också vanligt att man har instabila och intensiva relationer som kan pendla mellan att man tycker att en person betyder väldigt mycket, till att man inte vill ha med personen att göra.

Koncentrationssvårigheter och inlärningsproblem är mer kopplat till ADHD, och även om samsjuklighet finns så är de symtomen inte främst kopplade till EIPS.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in