Termin 9    NSPR    Fråga 1519

Vilket antipsykotikum är indicerat vid terapiresistent schizofreni?

Klozapin är indicerat vid terapiresistent schizofreni där t.ex. Olanzapin inte gett fullgod effekt. Klozapin kan dock ge agranulocytos som biverkan och innan insättning bör man genomföra en blodbildskontroll.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in