Termin 9    NSPR    Fråga 1518

Du träffar en äldre man som söker för apraxi. Vad innebär detta?

Apraxi (A = utan, praxi = praxis (vedertaget bruk)) innebär att inte längre kommer ihåg hur man utför tidigare inlärda aktiviteter och praktiska sysslor, som t.ex. att borsta tänderna eller klä på sig.

Är ett vanligt symptom vid medelsvår demens. I sjukdomens senare fas drabbar apraxin gångförmågan.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in