Termin 9    NSPR    Fråga 1517

Vem av följande får INTE skriva ett intagningsbeslut (enligt LPT)?

Ett intagningsbeslut kan bara tas av chefsöverläkaren eller en överläkare/specialist med delegering från denne. Således får inte en överläkare inom psykiatri utan delegering från chefsöverläkare ta beslutet.

Förutsättning för intagningsbeslut enligt LPT är att vårdintyg har utfärdats på anvisad blankett från Socialstyrelsen. En ogiltig blankett kan inte ligga till grund för ett intagningsbeslut, blanketten måste i sådana fall kompletteras innan beslut om intagning kan ske.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in