Termin 9    NSPR    Fråga 1514

Personlighetssyndrom delas in i olika kluster. Vilket av dessa personlighetssyndrom är i samma kluster som emotionellt instabilt personlighetssyndrom?

Personlighetssyndrom delas in i 3 kluster (A-C) och både emotionellt instabilt personlighetssyndrom/EIPS (tidigare borderline personlighetsstörning) och antisocial form tillhör kluster B, tillsammans med histrionisk (överteatralisk, sexuellt utmanande och överdrivet mån om att tilldra sig andras uppmärksamhet) och narcissistisk typ.

Personlighetsstörningar

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in