Termin 9    NSPR    Fråga 1513

Vad av följande är INTE en av de vanligaste differentialdiagnoserna till paniksyndrom?

Vanligaste differentialdiagnoser är andra ångesttillstånd såsom generaliserad ångest (GAD), missbruk, social fobi, specifik fobi, depression, PTSD, hypertyreos och somatiska tillstånd som orsakar t.ex. andningsproblem eller hjärtklappning.

Även om samsjuklighet med autismspektrumtillstånd finns så är det ingen vanlig differentialdiagnos.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in