Termin 9    NSPR    Fråga 1512

Vilken av följande neurologiska komplikationer är vanligast hos diabetiker?

Sensorimotorisk polyneuropati, känslan att "gå på kuddar", är den vanligaste neurologiska komplikationen hos diabetiker.

De andra tillstånden förekommer vid diabetes, men är inte alls lika vanliga.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in