Termin 9    NSPR    Fråga 1511

En 67-årig man med tablettbehandlad diabetes och hypertoni insjuknar i en ischemisk stroke med en pares i höger arm och ben som enda symptom. Vilken är den mest sannolika genesen till hans stroke?

Lakunära infarkter är små infarkter centralt i hjärnan och beror på kärlförändringar/ocklusion i blodkärlen. De utgör ungefär 20 % av alla hjärninfarkter och diabetiker har en ökad risk.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in